SEZAM

Zadania, vzorové príklady a poradie


Školský rok 2012/2013

1. zimná séria: Zadanie (.PDF)


Školský rok 2011/2012

1. zimná séria: Zadanie (.PDF), vzorové riešenie (.PDF) a poradie
2. zimná séria: Zadanie (.PDF), vzorové riešenie (.PDF) a poradie
3. zimná séria: Zadanie (.PDF)

1. letná séria: Zadanie (.PDF), vzorové riešenie (.PDF) a poradie
2. letná séria: Zadanie (.PDF), vzorové riešenie (.PDF) a poradie
3. letná séria: Zadanie (.PDF)


Školský rok 2010/2011

1. zimná séria: Zadanie (.PDF), vzorové riešenie (.PDF) a poradie
2. zimná séria: Zadanie (.PDF), vzorové riešenie (.PDF) a poradie
3. zimná séria: Zadanie (.PDF), vzorové riešenie (.PDF) a poradie

1. letná séria: Zadanie (.PDF), vzorové riešenie (.PDF) a poradie
2. letná séria: Zadanie (.PDF), vzorové riešenie (.PDF) a poradie
3. letná séria: Zadanie (.PDF), vzorové riešenie (.PDF) a poradie


Školský rok 2009/2010

1. zimná séria: Zadanie (.PDF), vzorové riešenie (.PDF) a poradie
2. zimná séria: Zadanie (.PDF), vzorové riešenie (.PDF) a poradie
3. zimná séria: Zadanie (.PDF), vzorové riešenie (.PDF) a poradie

1. letná séria: Zadanie (.PDF), vzorové riešenie (.PDF) a poradie
2. letná séria: Zadanie (.PDF), vzorové riešenie (.PDF) a poradie
3. letná séria: Zadanie (.PDF), vzorové riešenie (.PDF) a poradie


Školský rok 2008/2009

1. zimná séria: Zadanie (.PDF), vzorové riešenie (.PDF) a poradie
2. zimná séria: Zadanie (.PDF), vzorové riešenie (.PDF) a poradie
3. zimná séria: Zadanie (.PDF), vzorové riešenie (.PDF) a poradie

1. letná séria: Zadanie (.PDF), vzorové riešenie (.PDF) a poradie
2. letná séria: Zadanie (.PDF), vzorové riešenie (.PDF) a poradie
3. letná séria: Zadanie (.PDF), vzorové riešenie (.PDF) a poradie


Školský rok 2007/2008

1. zimná séria: Originál zadanie (súbor .DOC) , vzorové riešenie (súbor .PDF - aj obrázky) a poradie
2. zimná séria: Originál zadanie (súbor .PDF) , vzorové riešenie (súbor .PDF - aj obrázky) a poradie
3. zimná séria: Originál zadanie (súbor .PDF) , vzorové riešenie (.PDF) a poradie

1. Letná séria: Zadanie (.PDF) , vzorové riešenie (.PDF) a poradie
2. letná séria: Zadanie (.PDF) , vzorové riešenie (.PDF) a poradie
3. letná séria: Zadanie (.PDF) , vzorové riešenie (.PDF) a poradie


Školský rok 2006/2007

1. zimná séria: Originál zadanie (súbor .DOC) , vzorové riešenie (súbor .DOC - aj obrázky) a poradie
2. zimná séria: Originál zadanie (súbor .DOC) , vzorové riešenie (súbor .DOC - aj obrázky) a poradie
3. zimná séria: Originál zadanie (súbor .DOC) , vzorové riešenie (súbor .DOC - aj obrázky) a poradie

1. letná séria: Originál zadanie (súbor .DOC) , vzorové riešenie (súbor .DOC - aj obrázky) a poradie
2. letná séria: Originál zadanie (súbor .DOC) , vzorové riešenie (súbor .DOC - aj obrázky) a poradie
3. letná séria: Originál zadanie (súbor .DOC - aj obrázky)


Školský rok 2005/2006

1. zimná séria: Originál zadanie (súbor .DOC) , vzorové riešenie (súbor .DOC - aj obrázky) a poradie
2. zimná séria: Originál zadanie (súbor .DOC) , vzorové riešenie (súbor .DOC - aj obrázky) a poradie
3. zimná séria: Originál zadanie (súbor .DOC) , vzorové riešenie (súbor .DOC - aj obrázky) a poradie

1. letná séria: Originál zadanie (súbor .DOC) , vzorové riešenie (súbor .DOC - aj obrázky) a poradie
2. letná séria: Originál zadanie (súbor .DOC) , vzorové riešenie (súbor .DOC - aj obrázky) a poradie
3. letná séria: Originál zadanie (súbor .DOC - aj obrázky) , vzorové riešenie (súbor .DOC - aj obrazky) a poradie


Školský rok 2004/2005

1. zimná séria: Originál zadanie (súbor .DOC) , vzorové riešenie (súbor .DOC - aj obrázky) a poradie
2. zimná séria: Originál zadanie (súbor .DOC) , vzorové riešenie (súbor .DOC - aj obrázky) a poradie
3. zimná séria: Originál zadanie (súbor .DOC) , vzorové riešenie (súbor .DOC - aj obrázky) a poradie

1. letná séria: Originál zadanie (súbor .DOC) , vzorové riešenie (súbor .DOC - aj obrázky) a poradie
2. letná séria: Originál zadanie (súbor .DOC - aj obrázky) , vzorové riešenie (súbor .DOC - aj obrázky) a poradie
3. letná séria: Originál zadanie (súbor .DOC - aj obrázky) , vzorové riešenie (súbor .DOC - aj obrazky) a poradie


Školský rok 2003/2004

1. zimná séria: Originál zadanie (súbor .DOC) , vzorové riešenie (súbor .DOC - aj obrázky) a poradie
2. zimná séria: Originál zadanie (súbor .DOC) , vzorové riešenie (súbor .DOC - aj obrázky) a poradie
3. zimná séria: Originál zadanie (súbor .DOC) , vzorové riešenie (súbor .DOC - aj obrázky) a poradie

1. letná séria: Originál zadanie (súbor .DOC - aj obrázky) , vzorové riešenie (súbor .DOC - aj obrázky) a poradie
2. letná séria: Originál zadanie (súbor .DOC - aj obrázky) , vzorové riešenie (súbor .DOC - aj obrázky) a poradie
3. letná séria: Originál zadanie (súbor .DOC - aj obrázky) , vzorové riešenie (súbor .DOC - aj obrazky) a poradie


Školský rok 2002/2003

1. zimná séria: Originál zadanie (súbor .DOC) , vzorové riešenie (súbor .DOC - aj obrázky) a poradie
2. zimná séria: Originál zadanie (súbor .DOC) , vzorové riešenie (súbor .DOC - aj obrázky) a poradie
3. zimná séria: Originál zadanie (súbor .DOC) , vzorové riešenie (súbor .DOC - bez obrázkov) a poradie

1. letná séria: Originál zadanie (súbor .DOC - aj obrázky) , vzorové riešenie (súbor .DOC - aj obrázky) a poradie
2. letná séria: Originál zadanie (súbor .DOC - aj obrázky) , vzorové riešenie (súbor .DOC - aj obrázky) a poradie
3. letná séria: Originál zadanie (súbor .DOC - aj obrázky) , vzorové riešenie (súbor .DOC - aj obrazky) a poradie


Školský rok 2001/2002

1. zimná séria: Originál zadanie (súbor .DOC) , vzorové riešenie (súbor .DOC - aj obrázky) a poradie
2. zimná séria: Originál zadanie (súbor .DOC) , vzorové riešenie (súbor .DOC - aj obrázky) a poradie
3. zimná séria: Originál zadanie (súbor .DOC) , vzorové riešenie (súbor .DOC - bez obrázkov) a poradie

1. letná séria: Originál zadanie (súbor .DOC - aj obrázky) , vzorové riešenie (súbor .DOC - aj obrázky) a poradie
2. letná séria: Originál zadanie (súbor .DOC - aj obrázky) , vzorové riešenie (súbor .DOC - aj obrázky) a poradie
3. letná séria: Originál zadanie (súbor .DOC - aj obrázky) , vzorové riešenie (súbor .DOC - aj obrazky) a poradie


Školský rok 2000/2001

1. zimná séria: Originál zadanie (súbor .DOC) , vzorové riešenie (súbor .DOC - bez obrázkov) a poradie
2. zimná séria: Originál zadanie (súbor .DOC) , vzorové riešenie (súbor .DOC - bez obrázkov) a poradie
3. zimná séria: Originál zadanie (súbor .DOC) , vzorové riešenie (súbor .DOC - aj obrázky) a poradie

1. letná séria: Originál zadanie (súbor .DOC - aj obrázky) , vzorové riešenie (súbor .DOC - ale nekompletné obrázky) a poradie
2. letná séria: Originál zadanie (súbor .DOC - aj obrázky) , vzorové riešenie (súbor .DOC - aj obrazky) a poradie
3. letná séria: Originál zadanie (súbor .DOC - aj obrázky) , vzorové riešenie (súbor .DOC - aj obrazky) a poradie


Školský rok 1999/2000

1. zimná séria: Originál zadanie (súbor .DOC - bez obrázkov) , vzorové riešenie (súbor .DOC - bez obrázkov)
2. zimná séria: Originál zadanie (súbor .DOC - bez obrázkov) , vzorové riešenie (súbor .DOC - bez obrázkov) a poradie
3. zimná séria: Originál zadanie (súbor .DOC - bez obrázkov) , vzorové riešenie (súbor .DOC - bez obrázkov) a poradie

1. letná séria: Originál zadanie (súbor .DOC - bez obrázkov) , vzorové riešenie (súbor .DOC - bez obrázkov) a poradie
2. letná séria: Originál zadanie (súbor .DOC - aj obrázky, ale šišaté) , vzorové riešenie (súbor .DOC - aj obrázky) a poradie
3. letná séria: Originál zadanie (súbor .DOC - aj obrázky) , vzorové riešenie (súbor .DOC - aj obrázky, aj bez obrázkov) a poradie


Späť