SEZAMKO

Zadania a vzorové príklady


Školský rok 2011/2012

1. zimná séria: Zadanie (.PDF), vzorové riešenie (.PDF) a poradie
2. zimná séria: Zadanie (.PDF), vzorové riešenie (.PDF) a poradie

1. letná séria: Zadanie (.PDF), vzorové riešenie (.PDF) a poradie
2. letná séria: Zadanie (.PDF), vzorové riešenie (.PDF) a poradie
3. letná séria: Zadanie (.PDF), vzorové riešenie (.PDF) a poradie


Školský rok 2010/2011

1. zimná séria: Zadanie (.PDF), vzorové riešenie (.PDF) a poradie
2. zimná séria: Zadanie (.PDF), vzorové riešenie (.PDF) a poradie

1. letná séria: Zadanie (.PDF), vzorové riešenie (.PDF) a poradie
2. letná séria: Zadanie (.PDF), vzorové riešenie (.PDF) a poradie
3. letná séria: Zadanie (.PDF), vzorové riešenie (.PDF) a poradie


Školský rok 2009/2010

1. zimná séria: Zadanie (.PDF), vzorové riešenie (.PDF) a poradie
2. zimná séria: Zadanie (.PDF), vzorové riešenie (.PDF) a poradie

1. letná séria: Zadanie (.PDF), vzorové riešenie (.PDF) a poradie
2. letná séria: Zadanie (.PDF), vzorové riešenie (.PDF) a poradie
3. letná séria: Zadanie (.PDF), vzorové riešenie (.PDF) a poradie


Školský rok 2008/2009

1. zimná séria: Zadanie (.PDF), vzorové riešenie (.PDF) a poradie
2. zimná séria: Zadanie (.PDF), vzorové riešenie (.PDF) a poradie

1. letná séria: Zadanie (.PDF), vzorové riešenie (.PDF) a poradie
2. letná séria: Zadanie (.PDF), vzorové riešenie (.PDF) a poradie
3. letná séria: Zadanie - opravené zadanie príkladu č.4 ! (.PDF), vzorové riešenie (.PDF) a poradie


Školský rok 2007/2008

1. zimná séria: Originál zadanie (súbor .DOC) a vzorové riešenie (súbor .PDF - aj obrázky) a poradie
2. zimná séria: Originál zadanie (súbor .PDF) a vzorové riešenie (súbor .PDF - aj obrázky) a poradie

1. letná séria: Zadanie (.PDF), vzorové riešenie (.PDF) a poradie
2. letná séria: Zadanie (.PDF), vzorové riešenie (.PDF) a poradie
3. letná séria: Zadanie (.PDF), vzorové riešenie (.PDF) a poradie


Školský rok 2006/2007

1. zimná séria: Originál zadanie (súbor .DOC) a vzorové riešenie (súbor .DOC - aj obrázky) a poradie
2. zimná séria: Originál zadanie (súbor .DOC) a vzorové riešenie (súbor .DOC - aj obrázky) a poradie

1. letná séria: Originál zadanie (súbor .DOC - aj obrázky) a vzorové riešenie (súbor .DOC - aj obrázky) a poradie
2. letná séria: Originál zadanie (súbor .DOC - bez obrázkov) a vzorové riešenie (súbor .DOC - aj obrázky) a poradie
3. letná séria: Originál zadanie (súbor .DOC - aj obrázky) a vzorové riešenie (súbor .DOC - aj obrazky) a poradie


Školský rok 2005/2006

1. zimná séria: Originál zadanie (súbor .DOC) a vzorové riešenie (súbor .DOC - aj obrázky) a poradie
2. zimná séria: Originál zadanie (súbor .DOC) a vzorové riešenie (súbor .DOC - aj obrázky) a poradie

1. letná séria: Originál zadanie (súbor .DOC - aj obrázky) a vzorové riešenie (súbor .DOC - aj obrázky) a poradie
2. letná séria: Originál zadanie (súbor .DOC - bez obrázkov) a vzorové riešenie (súbor .DOC - bez obrázkov) a poradie
3. letná séria: Originál zadanie (súbor .DOC - aj obrázky) a vzorové riešenie (súbor .DOC - aj obrazky) a poradie


Školský rok 2004/2005

1. zimná séria: Originál zadanie (súbor .DOC) a vzorové riešenie (súbor .DOC - aj obrázky) a poradie
2. zimná séria: Originál zadanie (súbor .DOC) a vzorové riešenie (súbor .DOC - aj obrázky) a poradie

1. letná séria: Originál zadanie (súbor .DOC - aj obrázky) a vzorové riešenie (súbor .DOC - aj obrázky) a poradie
2. letná séria: Originál zadanie (súbor .DOC - bez obrázkov) a vzorové riešenie (súbor .DOC - bez obrázkov) a poradie
3. letná séria: Originál zadanie (súbor .DOC - aj obrázky) a vzorové riešenie (súbor .DOC - aj obrazky) a poradie


Školský rok 2003/2004

1. zimná séria: Originál zadanie (súbor .DOC) a vzorové riešenie (súbor .DOC - aj obrázky) a poradie
2. zimná séria: Originál zadanie (súbor .DOC) a vzorové riešenie (súbor .DOC - aj obrázky) a poradie

1. letná séria: Originál zadanie (súbor .DOC - aj obrázky) a vzorové riešenie (súbor .DOC - aj obrázky) a poradie
2. letná séria: Originál zadanie (súbor .DOC - aj obrázky) a vzorové riešenie (súbor .DOC - aj obrázky) a poradie
3. letná séria: Originál zadanie (súbor .DOC - aj obrázky) a vzorové riešenie (súbor .DOC - aj obrazky) a poradie


Školský rok 2002/2003

1. zimná séria: Originál zadanie (súbor .DOC) a vzorové riešenie (súbor .DOC - aj obrázky) a poradie
2. zimná séria: Originál zadanie (súbor .DOC) zatiaľ bez vzorových a poradie

1. letná séria: Originál zadanie (súbor .DOC - aj obrázky) a vzorové riešenie (súbor .DOC - aj obrázky) a poradie
2. letná séria: Originál zadanie (súbor .DOC - aj obrázky) a vzorové riešenie (súbor .DOC - aj obrázky) a poradie
3. letná séria: Originál zadanie (súbor .DOC - aj obrázky) a vzorové riešenie (súbor .DOC - aj obrazky) a poradieSpäť