Sezamko - Poradie po 2. sériiPoradie. Priezvisko a meno Trieda Miesto po 1.s. 1.ú. 2.ú. 3.ú. 4.ú. 5.ú. Pr. Spolu
1. Frank Lukáš 6.A Klátova Nová Ves 30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 60,0
1. Kopfová Lenka 4 Opava 30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 60,0
1. Kulla Filip 6A Žilina 30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 60,0
1. Lakomá Miroslava 6(G) Dunajská Lužná 30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 60,0
1. Mikuláš Matúš 5 Vidina 30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 60,0
1. Ranošová Hedvika 5.A Praha 30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 60,0
1. Rečková Veronika 5B Bratislava 30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 60,0
2. Kolenčíková Petra 6A Teplička n/V 29,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 59,5
2. Páleník Michal 6(G) Bratislava 30,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 59,5
2. Petruš Pavol 6.A Ždaňa 29,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 59,5
2. Vronková Mária 6.C Dubnica n.V. 29,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 59,5
3. Bražina Sebastián 3 Bratislava 29,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 59,0
3. Brozmannová Lucia 5.B Žilina 29,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 59,0
3. Kollár Pavol 4A Bratislava 29,5 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 59,0
3. Strakáčová Natália 6(G) Bratislava 30,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 59,0
3. Žárska Katka 5A Kopřivnice 29,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 59,0
4. Bero Jakub 5B Bratislava 29,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 58,5
4. Melo Pavol 5A Žilina 29,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 58,5
4. Tomčiak Anton 6 Súľov 29,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 58,5
5. Marek Pavol 6C Dunajov 29,0 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 58,0
5. Sieklová Zuzana 5B Žilina 29,0 5,0 5,0 4,5 4,5 5,0 5,0 58,0
6. Moresová Eva 5.A Žilina 28,5 5,0 4,0 4,5 5,0 5,0 5,0 57,0
6. Mucha Pavol 5 Dolná Tižina 29,0 5,0 5,0 4,0 4,0 5,0 5,0 57,0
7. Gulašová Andrea 6D Žarnovica 30,0 3,0 5,0 4,5 5,0 5,0 3,0 55,5
7. Považan Denis 6D Žarnovica 30,0 3,0 5,0 4,5 5,0 5,0 3,0 55,5
7. Rochovský Adam 6(G) Bratislava 26,5 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 55,5
7. Suchý Michal 6D Žarnovica 30,0 3,0 5,0 4,5 5,0 5,0 3,0 55,5
8. Čičková Silvia 6 Súľov 25,5 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 55,0
9. Sokolský Sebastián 5A Čečejovce 23,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 53,5
10. Dendis Miroslav 5A Teplička n/V 23,5 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 53,0
10. Horník Vladimír 6.M Žilina 26,5 3,5 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 53,0
11. Bednárová Silvia 6 Súľov 26,0 5,0 4,5 5,0 4,0 5,0 3,0 52,5
12. Andreidesová Rebeka 6 Ružomberok 25,5 5,0 4,0 4,5 4,5 5,0 3,0 51,5
13. Brokutová Júlia 6.A Divina 21,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 50,5
14. Palková Miriam 5A Čečejovce 23,5 5,0 5,0 4,5 5,0 2,5 3,0 48,5
15. Lamoš Patrik 6.A Žilina 22,5 5,0 3,0 4,5 5,0 5,0 3,0 48,0
16. Hlaváčová Alexandra 6 Ružomberok 21,5 5,0 4,0 4,5 5,0 4,5 3,0 47,5
17. Cíbiková Veronika 6(G) Horná Poruba 25,0 5,0 4,0 3,0 5,0 3,0 1,0 46,0
18. Ľuptáková Sára 6A Teplička n/V 12,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 42,5
19. Coma Michal 6.H Žilina 19,0 4,0 4,5 3,0 5,0 5,0 1,0 41,5
20. Hálková Dominika 5B Žilina 18,0 5,0 4,0 5,0 3,0 3,0 3,0 41,0
21. Donovalová Marta 6 Bratislava 22,5 2,5 4,0 4,0 3,0 4,0 0,0 40,0
22. Kyselicová Alžbeta 5A Teplička n/V 14,0 5,0 5,0 4,5 4,0 2,5 3,0 38,0
22. Novotný Patrik 5.A Praha-Chodov 19,0 2,0 5,0 4,0 5,0 2,0 1,0 38,0
23. Kozaňáková Renáta 6.A Mútne 14,5 3,0 5,0 3,0 4,0 5,0 1,0 35,5
24. Pilárová Natália 5A Habovka 16,5 4,0 5,0 3,0 3,5 2,5 1,0 35,5
25. Gáťová Jana 6A Žilina 19,0 0,5 5,0 3,5 4,5 2,5 0,0 35,0
26. Dikošová Karolína 5A Teplička n/V 19,0 1,5 5,0 1,0 2,5 3,0 0,0 32,0
27. Pilarčík Matej . Habovka 14,0 1,5 4,0 3,0 5,0 3,0 0,0 30,5
28. Škerlík Lukáš 6(G) Bratislava 30,0 . . . . . 0,0 30,0
29. Halamová Lucia 6.A Teplička n/V 26,5 . . . . . 0,0 26,5
30. Gábriková Barbora 6(G) Veľké Rovné 25,5 . . . . . 0,0 25,5
31. Šipčiak Rudolf 5 Stráža 25,0 . . . . . 0,0 25,0
32. Jankovská Katka 5 Stráža 23,5 . . . . . 0,0 23,5
33. Lajčin Filip 5 Habovka 23,5 . . . . . 0,0 23,5
34. Odskoč Tomáš 5A Liptovský Hrádok 19,0 . . . . . 0,0 19,0
35. Bugajová Mária 6.A Mútne 14,5 . . . . . 0,0 14,5
36. Straková Renáta 6A Mútne 10,0 . . . . . 0,0 10,0
37. Meškal Peter 6(G) Bobrovo 8,0 . . . . . 0,0 8,0
38. Matný Andrej 6.C Bratislava 6,5 . . . . . 0,0 6,5
39. Šťastná Erika 6 Mračné 5,0 . . . . . 0,0 5,0

Naposledy modifikované: 23.marec 2010

Späť