PRACOVNÍCI

Vedúci katedry:

prof. Ing. Ľudmila Jánošíková, PhD.

RA226 | tel. 041/5134200

Zástupca vedúceho katedry:

Ing. Tomáš Majer, PhD.

RA310 | tel. 041/5134250

Sekretariát:

Ing. Ľubica Michálková

RA225 | tel. 041/5134201

Zamestnanci:

doc. Ing. Norbert Adamko, PhD.

RA218 | tel. 041/5134222

RNDr. Rudolf Blaško, PhD.

RA306 | tel. 041/5134283

RNDr. Zuzana Borčinová, PhD.

RA304 | tel. 041/5134279

prof. Ing. Ľuboš Buzna, PhD.

RA214 | tel. 041/5134203

Mgr. Peter Czimmermann, PhD.

RA303 | tel. 041/5134280

doc. Mgr. Dalibor Gonda, PhD.

RA216 | tel. 041/5134205

doc. Ing. Peter Fabián, CSc.

RA217 | tel. 041/5134206

Mgr. Lýdia Gábrišová, PhD.

RA305 | tel. 041/5134285

prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc.

RA215 | tel. 041/5134204

Ing. Peter Jankovič, PhD.

RA224 | tel. 041/5134213

Ing. Maroš Janovec, PhD.

RA219 | tel. 041/5134215

doc. Ing. Ľudmila Jánošíková, PhD.

RA226 | tel. 041/5134200

Mgr. Michal Kaukič, CSc.

RA309 | tel. 041/5134251

RNDr. Alžbeta Klaudinyová

RA307 | tel. 041/5134286

doc. Ing. Michal Koháni, PhD.

RA224 | tel. 041/5134213

RNDr. Aleš Kozubík, PhD.

RA304 | tel. 041/5134279

Ing. Michal Lekýr, PhD.

PD | tel. 041/5131420

Ing. Tomáš Majer, PhD.

RA310 | tel. 041/5134250

doc. Ing. Peter Márton, PhD.

RA102 | tel. 041/5134053

doc. RNDr. Stanislav Palúch, CSc.

RA310 | tel. 041/5134250

doc. RNDr. Štefan Peško, CSc.

RA309 | tel. 041/5134251

RNDr. Ida Stankovianska, CSc.

RA308 | tel. 041/5134288,041/5134072

Ing. Milan Straka, PhD.

RA220 | tel. 041/5134210

Ing. Peter Tarábek, PhD.

RA223 | tel. 041/5134212

Ing. Katarína Zábovská, PhD.

RA305 | tel. 041/5134285

Doktorandi:

Ing. Marek Baláž

RA327 | tel. 041/5134215

Ing. Andrea Galadíková

RA327 | tel. 041/5134215

Ing. Milan Ondrašovič

RA220 | tel. 041/5134210

Comments are closed.