ÚVOD

Bude len stručný ...


Pokiaľ ste sa dostali až sem, zrejme Vám netreba vysvetľovať ako stránku SEZAMu používať a využívať. Nadpisy jednotlivých častí sú dosť jasné. Mali by ste si nájsť zadania, vzorové riešenia aj poradia. Vždy si pozrite oddiel „Aktuality“, budeme sa tam snažiť písať najdôležitejšie aktuálne správy. Ale pozor, pretože nie všetci sa sem môžu dostať, rozhodujúce sú informácie v listoch ktoré si vymieňame ! Ak teda napr. na zadaniach ktoré Vám prídu poštou je iný termín poslania riešení ako na tejto stránke, platí ten papierový !!

Ďalej sa môžete pobaviť pri prezeraní fotodokumentácie, a podebatovať s ostatnými na nástenke. A samozrejme napísať nám, pošta na SEZAM sa presúva na cca 3 organizátorov (Mafo, Hynek, Žabčo), tak sa možno dočkáte aj odpovede. Kontakty na vedúcich nájdete aj pod príslušným odkazom (ak si to chcete vybaviť s niekým konkrétnym).

Aby úvod nebol veľmi krátky, ešte pár všeobecných poznámok.

História SEZAMu je dosť dlhá, seminár začal fungovať už v roku 1986 (čo ste vtedy robili ?). Pri jeho úplných začiatok stál Ján Perenčaj, vtedy učiteľ na VŠDS, Fero Bobenič, študent tamtiež (a pár jeho spolužiakov), a Hynek Bachratý, čerstvo skončený na MFF UK. Začínali sme pod názvom SPIKOMAT, S bolo ako stredoslovenský, a PIKOMAT bol názov podobného seminára v Bratislave. Začiatkom 90 rokov sa názov zmenil na SEZAM (seminár zo zaujímavej matematiky).
Odvtedy seminárom prešli už skoro desiatky vedúcich, a určite stovky účastníkov. Časom samozrejme došlo k zacykleniu, a aj väčšina terajších organizátorov pred pár rokmi ešte bola riešiteľmi. Terajších organizátorov väčšinou nájdete (podľa veku a pod.) na Fakulte riadenia a informatiky ŽU, kde pracujú, na MFF UK kde buď pracujú alebo študujú, a na GVOZA (gymn. Veľká Okružná v Žiline), kde študujú.

Mimochodom na GVOZA nastáva aj to zacyklenie. V tamojších kockatých triedach (triedy so zameraním na matematiku) sa stretávajú mnohí exriešitelia SEZAMu. Pokiaľ Vám matematika naozaj nevadí, porozmýšľajte či by sa to nemohlo týkať aj Vás. Škola je to internátna, teda určená pre cca sever stredného a stred severného Slovenska. Určite by ste sa tam dostali do dobrej spoločnosti !

SEZAM je určený pre II. stupeň ZŠ, a mnohí sa s ním po 9. triede (alebo po kvarte) lúčia so slzami v očiach. Pokiaľ neplačú od radosti, berieme to ako formu poďakovania, ale netreba zúfať. Takmer tá istá partia robí to isté aj pre stredoškolákov. Časom doplníme linku na tento seminár, zatiaľ stačí ak napíšete Žabčovi.

Teraz ma už naozaj nič nenapadá, ale skúsim nahovoriť ostatných, nech niečo úvodnú aj oni. Howg. (Hynek B.)


Späť