SEZAM

Odkazy na príbuzné WWW stránky ...


MAKS - matematický korešpondenčný seminár
PIKOMAT - korešpondenčný matematický seminár pre 5.- 9. ročník ZŠ (a zodpovedajúce triedy OG)
MALYNÁR - korešpondenčný seminár pre žiakov ZŠ
MATEMATICKÝ KLOKAN - medzinárodná matematická súťaž pre ZŠ a SŠ
KOMINÁR - korešpondenčný seminár z matematiky a programovania pre ZŠ
MVF - príklady matematickej olympiády a pitagoriády pre ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským

KMS - korešpondenčný matematický seminár - "pokračovateľ" SEZAMu na SŠ

INGENIUM - nadácia pre podporu vzdelávania, na odkaze na VSNI si môžete pozrieť ako sa vzdelávajú (aj) vaši vedúci..

VSNI - víkednové školy nadácie Ingenium - zatiaľ vo veľkej prestavbe :-) - Nové
MaK - Žilinský matematický klub MaK - Nové

EXAM - súťaže, semináre, prijímačky na SŠ, iné zaujímavé linky
Rôzne semináre - odkazy a linky

Akordy - pesničky s akordami


Späť