doc. Ing. Peter Márton, PhD.

odborný asistent

 

Katedra matematických metód a operačnej analýzy

Fakulta riadenia a informatiky

Žilinská univerzita v Žiline

 

miestnosť A 219 / A102

telefón: +421415134229

telefón: +421415134053

fax: +421415651015

fax: +421415134055

 

e-mail: Peter.Marton@fri.uniza.sk

 

 

Životopis

Zoznam publikovaných článkov

CV

List of papers

Lebenslauf

Veröffentlichungen

 

 

Podklady k štúdiu nájdete na stránke vzdelavanie.uniza.sk