Životopis

 

 

 

Osobné údaje

 

Meno a priezvisko:

Peter Márton

Dátum narodenia:
Miesto narodenia:

22. máj 1976

Vranov nad Topľou

Rodinný stav:

Deti:

ženatý

3

Občianstvo:

Slovenská republika

 

 

Vzdelanie

 

2004   

Obhajoba dizertačnej práce

Téma: Analýza charakteristík vybraných metód zostavy súprav skupinových vlakov pomocou počítačovej simulácie

1999 – 2002

Interné doktorandské štúdium

Žilinská univerzita, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Študijný odbor: Dopravná a spojová technológia

1994 – 1999

Inžinierske štúdium

Žilinská univerzita, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Študijný odbor: Prevádzka a ekonomika – železničná doprava

1990 – 1994

Stredoškoské štúdium

Stredná priemyselná škola dopravná v Košiciach

Študijný odbor: Železničná doprava a preprava

 

 

Zamestnanie

 

2002 –

Odborný asistent

Žilinská univerzita, Fakulta riadenia a informatiky, Katedra dopravných sietí

1999 – 2002

Interné doktorandské štúdium

Žilinská univerzita, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Katedra železničnej dopravy

1999

Výpravca vo výcviku, železničná stanica Svätý Jur

1997 – 1999

Výskumný pracovník na čiastočný pracovný úväzok

Dopravné laboratórium Katedry železničnej dopravy

Žilinská univerzita, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

1999 – 2008

2012 –

Odborný konzultant - SIMCON s.r.o. Žilina

Simulačné projekty v oblasti železničnej prevádzky v Nemecku (BASF), Švajčiarsku (SBB Infrastruktur), Číne (TDJ Research Center), Slovensku (ŽSR)

 

 

Ďalšia kvalifikácia

 

1999

výpravca – odborné skúšky ŽSR

2007

certifikát ECDL Start

 

 

Zahraničné pobyty

 

2001, 2007

DAAD – Kurzforschungsstipendium - 2 mesiace – TU Dresden

2000 – 2012

Socrates – Teacher Mobility - 1 týždeň – HTW Dresden

 

 

Jazykové znalosti

Angličtina – pokročilý

 

Nemčina – pokročilý

 

Francúžština – mierne pokročilý

 

Ruština – mierne pokročilý

 

Poľština – bežná hovorová konverzácia

 

 

Ostatné

 

koníčky

Turistika, cestovanie, čítanie, cudzie jazyky, hudba