Zimné sústredenie SEZAM 2000       


... sa konalo v dňoch 23.-26. marca 2000 v Škole v prírode Alžbetín - Belušské Slatiny

Zoznam vedúcich, ktorých si tam mohol vidieť: Majka, Mirka, Cimo, Peťo, Paľo, Andrej, Kayči, Iva, Kubo a Miro.

Fotky zo sústredka už sú (zatiaľ od Paľa) a sú tu.

Vaše originálne výtvory:

A tiež aj program sústredka (pravdaže originál):


Nejaké texty a akordy k pesničkám, ktoré sa hrávali na sústredku. Zatiaľ len tak pohodené, časom možno upravíme...

A tu je zoznam detí-účastníkov a hlavne ich e-mailové adresy:
 
Priezvisko a meno Ulica Miesto PSČ  e-mail
Adamčík Martin Rozkvet 2061 Považská Bystrica  017 01 
Augustín Peter M.R.Štefánika 585 Podolie 916 22
Bachratá Alenka Jaseňová 15 Žilina 010 01
Bachratá Veronika Jaseňová 15 Žilina 010 01
Bírová Erika 1.mája 1435 Krásno n/K. 023 02
Broz Igor Ľubľanská 1/9 Žilina 010 08
Budáč Ondrej Partizánska 9 Lučenec 984 01 littlecoudy@post.sk
Budáčová Hana Partizánska 9 Lučenec 984 01 habuda@post.sk
Burjanová Zuzka Tupolevova 7 Bratislava 851 01 burjanova@gamca.sk
Dolejšia Edita Platanova 10 Žilina 010 01
Hořavová Tatiana ? ? ? kar2@gymmt.sk
Jajcay Jakub Rozvodná 11 Bratislava 831 01 jajcoska@gamca.sk
Jirásek Jozef Kuzmányho 27 Košice 040 11 jirjoz07@gta.sk
Jurišta Peter U Vojdika 665 Svrčinovec 023 12 peter.grizlei@post.sk
Kapičák Tomáš Mútne 210 Mútne 029 63
Kirchheim Juraj Bornaische Str. 3D Leipzig 04277
Kovačik Peter ? ? ? mysticman@pobox.sk
Krivá Michala Krásnohorská 22 Bratislava 851 07
Kuliffay Martin Poľnohospodárska 24  Bratislava 821 07
Lenhardt Rasťo ? ? ? rasto@la.com
Mach Juraj Dlhá 1037 Senica 905 01 jurajx@pobox.sk
Makovníková Jana Javorová 8 Žilina 010 01
Makovníková Zuzana  Javorová 8 Žilina 010 01 zuzzka@post.sk
Martvoň Miroslav Lán 675 Hruštín 029 52
Peprník Ján Limbová 6/8 Žilina 010 01
Peprníková Ľubica Limbová 6/8 Žilina 010 01
Plichtík Juraj Čierne 799 Čierne 023 13 jumacher@post.sk
Potoček Michal Očkov 25 Podolie 916 22
Potočková Zuzana Hodžova 13 Liptovský Mikuláš  031 01 zuzka.po@post.sk
Škorupa Martin Ondrisovecká 648 Liptovský Mikuláš 031 01
Tinajová Andrea Hrdinov SNP 15 Martin 036 01
Vajsábel Daniel Černyševského 3 Bratislava 851 01 vajsabel@gymko.sk
Vinš Michal H.Meličkovej 19 Bratislava 841 05 miso@nextra.sk

Poznámka: Ak niekde niečo chýba, alebo je nesprávne, nech sa nám ozve...

To je zatiaľ všetko.
7.4.2000


Späť