Ľudmila Jánošíková

Programovanie v jazyku symbolických adries

pre 32-bitové procesory Intel
Index
Obsah

Načo je vám jazyk symbolických adries?

Architektúra moderných procesorov

Registre

Spôsoby adresovania

Premenné a návestia

Symbolické konštanty

Inštrukčný súbor

Segmentové direktívy

Moduly

Služby operačného systému MS-DOS

Služby operačného systému Windows 95/98/NT/XP

Systémová úroveň vstupu a výstupu

Prostriedky pre prípravu programu

Literatúra

Hore

Načo je vám jazyk symbolických adries?
Vydala Žilinská univerzita v Žiline, 2000. ISBN 80-7100-723-4.
Otázky a pripomienky môžete poslať autorke.
Naposledy upravené 7.12.2011.