AKTUALITY

Sem sa pozrite najskôr – dátumy a termíny, pokyny riešiteľom, čo sa práve deje, ...


Termín zimného stretnutia :  10. december 2011, Žilina
Termín letného sústredenia :  máj 2012

Predbežné termíny letných sérií (v prípade zmeny platia termíny v zadaniach !)
 
  posielame my Vám                           posielate Vy nám 
1. séria :  13. január 2012  6. február 2012
2. séria : 20. február 2012 12. marec 2012
3. séria : 26. marec 2012 16. apríl 2012


Späť