doc. Ing. Michal Koháni, PhD.


Katedra matematických metód a operačnej analýzy
Fakulta riadenia a informatiky
č.dv.: RA325 / RA103

Kontakt: tel. +421 41 513 4019, +421 41 513 4060, e-mail: kohani@frdsa.fri.uniza.sk

Konzultačné hodiny: po dohode cez e-mail

Manažérske rozhodovanie 2019

Prednášky - prezentácie
Zadania cvičení
Fico XPRESS-Mosel - študentská verzia - download

Norway - P904 - seminaries 2012

Writing the model in Xpress-IVE
Seminaries in Xpress-IVE, part 1
Seminaries in Xpress-IVE, part 2
Seminaries in Xpress-IVE, part 3
Seminaries in Xpress-IVE, part 4
Procedure for Shortest Distance Matrix calculation
Various models in Mosel language
Fico XPRESS-Mosel - student version - download


Viac informácií o predmetoch nájdete na stránkach vzdelavanie.uniza.sk