Ing. Michal Koháni, PhD.


Katedra dopravných sietí
Fakulta riadenia a informatiky
č.dv.: A 325

Kontakt: tel. 041 / 51 34 019, e-mail: kohani@frdsa.fri.utc.sk

Konzultačné hodiny: po dohode cez e-mail

Norway seminary

Writing the model in Xpress-IVE
Seminaries in Xpress-IVE, part 1
Seminaries in Xpress-IVE, part 2
Seminaries in Xpress-IVE, part 3
Seminaries in Xpress-IVE, part 4
Procedure for Shortest Distance Matrix calculation
Various models in Mosel language
Fico XPRESS-Mosel - student version - download


Modelling and optimisation - Foreign studentsModelovanie a optimalizácia
 • Cvičenie 2
 • Cvičenie 3
 • Cvičenie 4 - maximálny tok, dopravná flotila
 • Cvičenie 4 - investovanie
 • Cvičenie 5
 • Cvičenie 6

 • Semestrálne práce - témy, siete, vektorizovaná cestná sieť
 • Semestrálne práce - zadania


 • Discrete Mathematics (in English)
  Na stiahnutie Viac informácií o predmetoch nájdete na stránkach vzdelavanie.utc.sk