Katedra dopravných sietí
KDS


Prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc.

tel. č. :513 4204
č. dverí : A215
e-mail :
jardo@frdsa.fri.utc.sk