Katedra dopravných sietí
KDS

Ing. Peter Fabián, CSc.

tel. č. :513 4206
č. dverí : A217
e-mail :
fabi@frdsa.utc.sk
WWW