RNDr. Alžbeta Szendreyová, PhD.

Katedra matematických metód a operačnej analýzy; - KMMOA

tel. č. : 041 - 513 4205       č. dverí : FRI A216Matematika pre informatikov - cvičeniaBenchmarky  

Benchmarks