Diskrétna simulácia
Materiály z prednášok

Materiály vo formáte PDF nájdete na e-learningu.


Kontakt:

doc. Ing. Norbert Adamko, PhD.
č. dverí: A218
Katedra dopravných sietí
Fakulta riadenia a informatiky
Žilinská univerzitaPosledná úprava: 25. september 2013